Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?


Sigortacılık ve risk yönetimi; bireyler ve örgütlerde oluşacak risklere karşı korunma ve risklerin yönetimi olarak tanımlanabilir. Sigortacılık sektörü ülkemizde ve dünyada oldukça ilerlemiş ve uluslararası alanlara yayılmıştır. Ülkemizin büyük ölçüde deprem kuşağında bulunması, devletin ve halkın sigortaya olan duyarlılığını artırmıştır. Bunun yanında emeklilik ve sosyal güvenlik sistemindeki aksaklıklar ve sorunlar özel sigortayı ve bireysel emeklilik gibi çözümleri gündeme getirmiştir.

Öğrencilerin edindikleri kuramsal bilgilerin yanı sıra, mesleki deneyim ve beceriler ile mezun olmaları, iş yaşamlarında kendilerine birçok kazanç sağlayacaktır. Bu doğrultuda öğrencilerin 4. ve 6. yarıyılları takip eden yaz aylarında kamu veya özel sektör kuruluşlarında “YAZ STAJI” yapma zorunlulukları bulunmaktadır. Böylece, öğrencilerin mezuniyet sonrası iş ortamına adaptasyon sıkıntısı da aşılmış olacaktır.

Sigortacılık ve Risk Yönetimi Bölümü mezunları, sigorta ve sosyal güvenlik kuruluşlarında uzman ve danışman olarak çalışabilirler. Ayrıca Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Sayıştay, BDDK, SPK, kamu ve özel bankalar ile diğer kamu kuruluşlarının, sigorta işletmelerinin, danışmanlık şirketlerinin, menkul kıymet aracı kuruluşlarının ve özel sektör işletmelerinin finans bölümlerinde finansal analist, risk analisti, risk yöneticisi, sigorta brokeri, sigorta uzmanı, sigorta pazarlamacısı, denetim elemanı, yatırım fonlarının yada bireysel emeklilik fonlarının yönetiminde portföy yöneticisi olarak çalışabilirler. Bunun yanında serbest muhasebeci, mali müşavir ve yeminli mali müşavir olarak bağımsız bir mesleğe de sahip olabilirler.

Bölümden mezun olacak öğrenciler, sigorta endüstrisinin yaşam, sağlık, mal ve kaza sigortası branşlarında, ürün fiyatlandırılmasında, şirketlerin yatırım yönetiminde, pazarlama alanlarında çalışabilirler. Emeklilik planlaması ve finansal planlamalarda ise danışman olarak görev alabilirler. Kamu sektöründe sigorta şirketlerine danışmanlık yapabilir ve sosyal güvenlik programlarında çalışabilirler. Diğer alanlarda da reasürans, yatırım şirketleri, bankalar, üniversiteler ve büyük şirketlerde çalışabilirler.

Sigortacılık ve Risk Yönetimi Bölümünün amacı;

 • İş hayatı ve günümüzün değişen koşullarına hızla ve kolaylıkla uyum sağlayabilen,
 • Sigorta, reasürans, aktüerya ve risk yönetimi gibi finansın uzmanlık gerektiren alanlarında hem teorik hem de uygulama bazında gerekli bilgi altyapısı ile donatılmış,
 • Almış olduğu eğitimle, ulusal ve uluslararası düzeyde çalışmak için gerekli lisans ve sertifikaları alma konusunda avantajlı,
 • Uzmanlarca olabildiğince sıklıkla verilen seminer, kurs ve konferanslarla güncel mesleki bilgileri üst düzeyde,
 • Kamusal ve akademik hakları Fakülte mezunları ile eşdeğer hale getirilmiş,
 • Günümüz gereksinmeleri çerçevesinde, ilgili özel ve kamusal kurumlara bilgi ve deneyimleri ile danışmanlık yapabilecek,
 • Sigorta, reasürans, aktüerya ve risk yönetimi konularında uluslararası alandaki gelişmeleri takip edebilecek ve uluslararası düzeyde iş ilişkileri kurup sürdürebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip,
 • Sigortacılık işlem ve ürünleri, finansal piyasalar ve risk yönetimi gibi finansın çeşitli alanlarında yenilik yeteneği olan,
 • Olayları içsel ve dışsal olarak bütüncül bir bakış açısıyla görüp değerlendirebilen,
 • Analitik, yaratıcı ve esnek düşünüp, sorunlara çözüm üretebilen,
 • Yüksek etik değerlere, sosyal sorumluluk bilincine ve takım ruhuna sahip, çevreye duyarlı ve iletişim becerisi üst düzey,
 • Uygulama deneyimi kazanmış, nitelikli kişiler yetiştirmektir.

 Sigortacılık ve Risk Yönetimi Bölümünün hedefleri;

 • Türkiye’de bu alanda, Lisans düzeyinde eğitim-öğretim hizmeti sunan az sayıdaki Bölümden biri olarak, çıtayı hep yukarıda tutmayı,
 • Evrensel standartları kendine rehber edinen, iş dünyasının ihtiyaç duyduğu teorik bilgi, uygulama becerisi ve iş etiği bilinci bulunan, belirsizlik ve risk ortamında karar alma yeteneğine sahip, öncelik alabilen istihdam olanakları yüksek bireyler kazandırmayı,
 • Sadece bilimsel açıdan gerekli programları değil, aynı zamanda insanlığın ortak değerlerini paylaşmayı, analitik düşünceyi ve öğrencilerin kendi beceri ve motivasyonlarını kuvvetlendiren eğitim-öğretim programlarını önemseyen,
 • Geleceğin mesleğinde uzman uygulamacılarının yetiştirildiği, ulusal ve uluslararası düzeyde tercih edilen lider bir Bölüm olmayı, hedefler.

Bu bölüme YGS6 puan türü ile öğrenci alınmaktadır.

Akademik Personel hakkında bilgi için tıklayınız;