Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?


 Bölüm Sorumlusu:    Y.Doç.Dr. Sadettin GÜLTEKİN

E-Mail: saadettin.gultekin@erdogan.edu.tr

Gümrük İşletme Bölümü; gümrük mevzuatı, gümrük müşavirliği, dış alım ve dış satım konularında kalifiye insan gücü ve uzman uygulamacılar yetiştirmeyi hedeflemektedir. Küreselleşme ile birlikte tüm dünyada dış ticaret hacmi hızla artmaktadır.

Ayrıca Ülkemizin 2023 hedefi dış ticaret hacminin bu günkü değerin 5 katına çıkarılmasıdır. Bu hedefin gerçekleştirilmesi için, ithalat, ihracat, gümrükleme, gümrük rejimleri, transit işlemleri, lojistik gibi alanlarda yetişmiş personele ihtiyaç vardır.

Bu ihtiyacın karşılanması için 4 yıllık lisans eğitimi süresince, yabancı dil ve dış ticaret alanlarında gerekli donanıma sahip uzman uygulamacılar yetiştirilmesi Bölümümüzün ana hedefidir.

Gümrük İşletme Bölümü Mezunlarının çalışma alanları şunlardır:

  • Kara, deniz, hava ve demiryolu ile taşınan eşyanın aktarma ve transit gümrük işlemlerini, gümrük kanun ve yönetmeliklerine uygun olarak yapmak,
  • Kaçakçılığa engel olmak için gerekli yasal işlemleri yapmak,
  • Dış ticaret ve ekonomik gelişmeleri  yakından izlemek,
  • Gümrüğe ait ekonomik, ticari ve mali konular (ticaret, ödeme anlaşmaları ile Dış Ticaret Rejimi ve Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ve Tebliğlerin gümrüğe ilişkin hükümleri dâhil) hakkındaki uygulamaları yapmak.
  • Kamu ve Özel sektörün ithalat, ihracat ve gümrük işlemlerini yürütmek,
  • Kamu ve Özel Sektör kuruluşlarına Gümrük Müşavirliği yapmak,

  Gümrük İşletme Bölümü Mezunlarının Çalışma Alanları ve İş Bulma Olanakları:

 Gümrük işletme Bölümü Mezunları, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı başta olmak üzere, Gümrük Müsteşarlığında,  Gümrük Müdürlüklerinde, ithalat ve ihracat bürolarında, bankaların kambiyo servislerinde,  gümrük müşavirliklerinde iş bulma olanağına sahiptirler. Ayrıca işlerini kurarak serbest olarak da çalışabilirler. Kendisini iyi yetiştirmiş, bilgisayar programlarını kullanabilen, en az bir yabancı dil bilen ve yaptığı işi seven kişilere bu sektörde oldukça fazla ihtiyaç vardır.

Bu bölüme YGS6 puan türü ile öğrenci alınmaktadır.

Akademik Personel hakkında bilgi için tıklayınız;