2016 Yılı Faaliyet Raporu

13 Mart 2017 Pazartesi

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu' nun 41 inci maddesine dayanılarak hazırlanan Yüksekokulumuza ait 2016 Yılı Faaliyet Raporu sitemiz "Yüksekokul" menüsü içinde "Faaliyet Raporları" sayfasında yayımlanmıştır. 
Faaliyet Raporları sayfasını görüntülemek için tıklayınız.
Yüksekokulumuz 2016 Yılı Faliyet Raporunu görüntülemek için tıklayınız.
 

Hızlı Erişim