2018-2019 Ortak Zorunlu Yabancı Dil (İngilizce) Muafiyet Sınavı Hakkında Duyuru

14 Eylül 2018 Cuma

Üniversitemiz Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Önlisans-Lisans Akademik Takvimi gereği 27.09.2018 Perşembe günü saat 10:00’da Ortak Zorunlu Yabancı Dil (İngilizce) Muafiyet Sınavı yapılacaktır. Sınava Yüksekokulumuza yeni kayıt yaptıran ve önceki yıllarda söz konusu dersten başarısız olan öğrenciler müracaat edebilecek olup, 26.09.2018 Çarşamba günü öğlene (12:00) kadar Yüksekokulumuz öğrenci işleri birimine müracaat edilmesi gerekmektedir.

Hızlı Erişim