Oryantasyon Eğitimi Yapıldı

14 Ekim 2020 Çarşamba

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fındıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü ile Finans ve Bankacılık Bölümü öğrencileri Google Meet üzerinden yapılan Oryantasyon toplantısı ile bir araya geldi. Fındıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Dr.Öğr.Üyesi Önder DİLEK, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölüm Başkanı Dr.Öğr.Üyesi Nurdan DEĞİRMENCİ, Finans ve Bankacılık Bölüm Başkanı Dr.Öğr.Üyesi Ali ACARAY, Öğr.Gör.Çağnur ÇÖREKLİ,  Arş.Gör. Onur KAYRAN ile Arş.Gör. Meltem KORKMAZ'ın katılım sağladığı bölüm oryantasyonu ile öğrencilere yararlı ve yol gösterici bir program sunulmuştur.

Oryantasyon Program kapsamında paylaşılan başlıklar şunlardır:
Okul Tanıtımı
Okul Sosyal, Kültürel ve Eğitim Olanakları
Program Amacı, Hedefi, Değerler ve Eğitim Stratejisi
Uzaktan Eğitim ve Sınav Yönetimi
Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar
ERASMUS+ Ve Uluslararası Değişim Programları
Kariyer Olanakları
Programa katılan öğrencilerimize teşekkür ederiz.

Hızlı Erişim