Bankacılık ve Finans Bölüm Dersleri

 
BİRİNCİ YIL
  I.YARIYIL
Kodu Dersin Adı T U DS K AKTS Z/S
BFB105 İktisada Giriş I 3 0 3 3 5 Zorunlu
BFB103 İşletme Yönetimi 3 0 3 3 5 Zorunlu
BFB101 Bankacılığa Giriş 2 2 4 3 5 Zorunlu
ATA101 Atatürk İlk. ve İnk. Tarihi I 2 0 2 2 2 Zorunlu
YBD117 İngilizce I 3 0 3 3 3 Zorunlu
TDL101 Türk Dili I 2 0 2 2 2 Zorunlu
BFB111 Genel Matematik 1 2 3 2 3 Zorunlu
BFB113 Genel Muhasebe I 1 2 3 2 5 Zorunlu
  TOPLAM 17 6 23 20 30  
               
II.YARIYIL
Kodu Dersin Adı T U DS K AKTS Z/S
BFB110 İktisada Giriş II 3 0 3 3 5 Zorunlu
UTL102 Pazarlama İlkeleri 1 2 3 2 5 Zorunlu
BFB112 Hukukun Temel Kavramları 1 2 3 2 5 Zorunlu
ATA102 Atatürk İlk. ve İnk. Tarihi II 2 0 2 2 2 Zorunlu
YBD118 İngilizce II 3 0 3 3 3 Zorunlu
TDL102 Türk Dili II 2 0 2 2 2 Zorunlu
BFB114 Finans Matematiği 1 2 3 2 3 Zorunlu
MUH102 Genel Muhasebe II 1 2 3 2 5 Zorunlu
  TOPLAM 14 8 22 18 30  
               
İKİNCİ YIL
III.YARIYIL
Kodu Dersin Adı T U DS K AKTS Z/S
BFB213 Borçlar Hukuku 3 0 3 3 3 Zorunlu
UTL201 Araştırma Yöntemleri 1 2 3 2 4 Zorunlu
MUH201 Banka Muhasebesi ve Raporlama 1 2 3 2 3 Zorunlu
BFB215 Para ve Banka I 3 0 3 3 5 Zorunlu
BFB217 Mikro İktisat 3 0 3 3 5 Zorunlu
BFB219 Bankacılıkta Yönetim ve Organizasyon 1 2 3 2 4 Zorunlu
BFB221 İstatistik 1 2 3 2 3 Zorunlu
  İleri Düzey İngilizce I 2 0 2 2 3 Zorunlu
  TOPLAM 15 8 23 19 30  
               
IV.YARIYIL
Kodu Dersin Adı T U DS K AKTS Z/S
BFB216 Ticaret Hukuku 2 0 2 2 3 Zorunlu
UTL202 Bankacılıkta Pazarlama 2 0 2 2 3 Zorunlu
MUH202 Bilgisayarlı Banka Muhasebe Uygulamaları 1 2 3 2 3 Zorunlu
BFB218 Para ve Banka II 3 0 3 3 5 Zorunlu
BFB220 Makro İktisat 3 0 3 3 5 Zorunlu
BFB222 Temel Bankacılık Hizmet ve Ürünleri 1 2 3 2 4 Zorunlu
BFB226 Ekonometri 1 2 3 2 4 Zorunlu
BFB224 İleri Düzey İngilizce II 3 0 3 3 3 Zorunlu
  TOPLAM 16 6 22 19 30  
               
ÜÇÜNCÜ YIL
V.YARIYIL
Kodu Dersin Adı T U DS K AKTS Z/S
MUH301 Finansal Yönetim 1 2 3 2 5 Zorunlu
BFB319 Bankacılık Hukuku 3 0 3 3 5 Zorunlu
BFB321 Zaman Serileri Analizi 1 2 3 2 4 Zorunlu
BFB322 Mesleki İngilizce I 3 0 3 3 4 Zorunlu
  Seçmeli I 2 0 2 2 4 Seçmeli
  Seçmeli II 2 0 2 2 4 Seçmeli
  Seçmeli III 2 0 2 2 4 Seçmeli
  TOPLAM 14 4 18 16 30  
V. YARIYIL SEÇMELİ DERSLERİ
MUH303 İşletme Finansı 2 0 2 2 4 Seçmeli
BFB325 Uluslararası Bankacılık 2 0 2 2 4 Seçmeli
BFB327 İş Hukuku 2 0 2 2 4 Seçmeli
MUH305 Türk Vergi Sistemi 2 0 2 2 4 Seçmeli
UTL301 Uluslar arası İktisat 2 0 2 2 4 Seçmeli
UTL303 Profesyonel Satışçılık 2 0 2 2 4 Seçmeli
BFB329 Güncel Ekonomik Sorunlar 2 0 2 2 4 Seçmeli
               
VI.YARIYIL
Kodu Dersin Adı T U DS K AKTS Z/S
BFB320 Portföy Analizi 1 2 3 2 4 Zorunlu
BFB322 Bankacılık ve Kambiyo İşlemleri 3 0 3 3 4 Zorunlu
MUH302 Finansal Tablolar Analizi 1 2 3 2 4 Zorunlu
BFB330 Mesleki İngilizce II 3 0 3 3 4 Zorunlu
  Seçmeli I 2 0 2 2 3 Seçmeli
  Seçmeli II 2 0 2 2 3 Seçmeli
  Seçmeli III 2 0 2 2 3 Seçmeli
  Zorunlu Staj 0 0 0 0 5 Zorunlu
  TOPLAM 14 4 18 16 30  
VI. YARIYIL SEÇMELİ DERSLERİ
BFB324 Uluslararası Finans Sistemi 2 0 2 2 4 Seçmeli
MUH304 Yönetim Muhasebesi 2 0 2 2 4 Seçmeli
BFB326 İcra İflas Hukuku 2 0 2 2 4 Seçmeli
BFB328 Türkiye Ekonomisi 2 0 2 2 4 Seçmeli
HİR302 Bankacılıkta Reklam Stratejileri 2 0 2 2 4 Seçmeli
UTL302 Uluslararası Pazarlama 2 0 2 2 4 Seçmeli
UTL304 İnovasyon Yönetimi 2 0 2 2 4 Seçmeli
               
DÖRDÜNCÜ YIL
VII.YARIYIL
Kodu Dersin Adı T U DS K AKTS Z/S
BFB419 Bankacılıkta Aktif-Pasif Yönetimi 3 0 3 3 4 Zorunlu
BFB421 Kredi Talep Değerleme ve Tahsisi 1 2 3 2 4 Zorunlu
SRY401 Risk Yönetimi 3 0 3 3 4 Zorunlu
BFB423 Kıymetli Evrak Hukuku 3 0 3 3 3 Zorunlu
BFB425 Mesleki İngilizce III 3 0 3 3 3 Zorunlu
  Seçmeli I 2 0 2 2 4 Seçmeli
  Seçmeli II 2 0 2 2 4 Seçmeli
  Seçmeli III 2 0 2 2 4 Seçmeli
  TOPLAM 19 2 21 20 30  
VII. YARIYIL SEÇMELİ DERSLERİ
BFB427 Yatırım Proje Analizi 2 0 2 2 4 Seçmeli
UTL401 İnsan Kaynakları Yönetimi 2 0 2 2 4 Seçmeli
BFB429 Sermaye piyasası hukuku 2 0 2 2 4 Seçmeli
UTL403 Stres Yönetimi 2 0 2 2 4 Seçmeli
UTL405 Örgütsel Davranış 2 0 2 2 4 Seçmeli
UTL407 Müşteri İlişkileri Yönetimi 2 0 2 2 4 Seçmeli
BFB431 Maliye Politikası 2 0 2 2 4 Seçmeli
UTL409 AB Ekonomisi 2 0 2 2 4 Seçmeli
               
VIII.YARIYIL
Kodu Dersin Adı T U DS K AKTS Z/S
BFB416 KOBİ ve Bankacılık 3 0 3 3 4 Zorunlu
BFB418 Fon Yönetimi 1 2 3 2 4 Zorunlu
BFB420 Finansal Krizler ve Kriz Yönetimi 3 0 3 3 4 Zorunlu
MUH402 Sermaye Piyasaları İşlemleri ve Uygulamaları 3 0 3 3 3 Zorunlu
BFB422 Mesleki İngilizce IV 3 0 3 3 3 Zorunlu
  Seçmeli I 2 0 2 2 4 Seçmeli
  Seçmeli II 2 0 2 2 4 Seçmeli
  Seçmeli III 2 0 2 2 4 Seçmeli
  TOPLAM 19 2 21 20 30  
VIII. YARIYIL SEÇMELİ DERSLERİ
BFB424 Bankacılıkta Kredi Politikası 2 0 2 2 4 Seçmeli
BFB426 Finansal Piyasalar ve Kurumlar 2 0 2 2 4 Seçmeli
BFB428 Borsa hukuku 2 0 2 2 4 Seçmeli
UTL402 Girişimcilik 2 0 2 2 4 Seçmeli
HİR402 İletişim Teknikleri 2 0 2 2 4 Seçmeli
BFB430 Ekonomik Sistemler 2 0 2 2 4 Seçmeli
UTL404 Marka Yönetimi 2 0 2 2 4 Seçmeli
UTL406 İktisadi Büyüme ve Kalkınma 2 0 2 2 4 Seçmeli