Komisyonlar

                                                                                                                                     10.03.2021
FINDIKLI UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU
KURUL-KOMİSYON-KOORDİNATÖR BİLGİLERİ
  YÜKSEKOKUL KURULU   Dr.Öğr.Üyesi Önder DİLEK-Müdür-Başkan
  Öğr.Gör.Abdulmuttalip PİLATİN- Müd.Yard.-Üye
  Dr.Öğr.Üyesi Nurdan DEĞİRMENCİ- Üye
  Doç.Dr. Ali ACARAY
  Kenan UZUNHASANOĞLU-Yüksekokul Sekreteri
  (Raportör)
  YÖNETİM KURULU
 
  Dr.Öğr.Üyesi Önder DİLEK-Müdür-Başkan
  Öğr.Gör.Abdulmuttalip PİLATİN- Müd.Yard.-Üye
  DoçDr. Ali ACARAY-Seçilmiş Üye
  Dr.Öğr.Üyesi Saadet Ela PELENK-Seçilmiş Üye
  Dr.Öğr.Üyesi Sabiha OLTULULAR- Üye
  Kenan UZUNHASANOĞLU-Yüksekokul Sekreteri
  (Raportör)
  DİSİPLİN KURULU  
 
  Dr.Öğr.Üyesi Önder DİLEK-Müdür-Başkan
  Öğr.Gör.Abdulmuttalip PİLATİN- Müd.Yard.-Üye
  Doç.Dr. Ali ACARAY-Seçilmiş Üye
  Dr.Öğr.Üyesi Sabiha OLTULULAR- Seçilmiş Üye
  Dr.Öğr.Üyesi Saadet Ela PELENK-Üye (Raportör)
  BİRİM AKADEMİK TEŞVİK KOMİSYONU (Bankacılık)   Doç.Dr. Ali ACARAY / Bölüm Başkanı
  Doç.Dr. İsmail Tamer TOKLU
  Öğr.Gör.Abdulmuttalip PİLATİN
  BİRİM AKADEMİK TEŞVİK KOMİSYONU (Lojistik)   Dr.Öğr.Üyesi Nurdan DEĞİRMENCİ / Bölüm Başkanı
  Dr.Öğr.Üyesi Arzu Tuygun TOKLU
  Dr.Öğr.Üyesi İrfan SANCAK
  BİRİM VAKIF AKADEMİK TEŞVİK KOMİSYONU (Bankacılık)   Doç.Dr. Ali ACARAY 
  Doç.Dr. İsmail Tamer TOKLU
  Öğr.Gör. Abdulmuttalip PİLATİN
  BİRİM VAKIF AKADEMİK TEŞVİK KOMİSYONU (Lojistik)   Dr.Öğr.Üyesi Nurdan DEĞİRMENCİ
  Dr.Öğr.Üyesi Arzu TUYGUN TOKLU
  Dr.Öğr.Üyesi İrfan SANCAK
YAYIN VE FAALİYET DEĞERLENDİRME KOMİSYONU   Prof.Dr.Alaattin KIZILTAN (İ.İ.B.F.)
  Prof.Dr.Ali Rıza SANDALCILAR (İ.İ.B.F.)
  Prof.Dr.Abdullah NARALAN (İ.İ.B.F. )
  Doç.Dr.Salih TÜREDİ(Yedek) (İ.İ.B.F.)
  Doç.Dr.Mustafa SAVCI(Yedek)(İ.İ.B.F)
  BİRİM İŞLETME VE DENETLEME KURULU 
  
(Kantin /Yemekhane)
  Kenan UZUNHASANOĞLU-Başkan
  Nebahat AĞBAL-Üye
  Çetin ALPER-Üye
  YÜKSEKOKUL SEÇİM KURULU   Doç.Dr. Ali ACARAY -Başkan
  Dr.Öğr.Üyesi Dilara AYLA-Üye
  Öğr.Gör.Abdulmuttalip PİLATİN-Üye
  PROGRAM SEÇİM KURULU (Bankacılık)    Doç.Dr. Ali ACARAY-Başkan
  Öğr.Üyesi Çağnur ÇÖREKLİ-Üye
  Arş.GörAkif Ziya BAYRAK-Üye
  PROGRAM SEÇİM KURULU (Lojistik)    Dr.Öğr.Üyesi Nurdan DEĞİRMENCİ-Başkan
  Öğr.Gör.Özlem TOSUNER ÜNAL -Üye
  Arş.Gör.Kezban AYRAN CİHAN-Üye
  ERASMUS BÖLÜM KOORDİNATÖRLÜĞÜ 
  
(Tüm Bölümler)
  Öğr.Gör.Çağnur ÇÖREKLİ
  FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI 
  KOORDİNATÖRLÜĞÜ 

  (Tüm Bölümler)
  Dr.Öğr.Üyesi Dilara AYLA
  MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI 
  KOORDİNATÖRLÜĞÜ
  (Tüm Bölümler)
  Dr.Öğr.Üyesi Saadet Ela PELENK
  STAJ KOMİSYONU (Bankacılık)   Doç.Dr. Ali ACARAY-Başkan
  Arş.Gör.Onur KAYRAN-Üye
  Arş.Gör.Akif Ziya BAYRAK-Üye
  STAJ KOMİSYONU (Lojistik)   Dr.Öğr.Üyesi Nurdan DEĞİRMENCİ-Başkan
  Dr.Öğr.Üyesi İrfan SANCAK-Üye
  Öğr.Gör.Özlem TOSUNER ÜNAL-Üye
  YATAY  GEÇİŞ KOMİSYONU(Bankacılık)   Doç.Dr. Ali ACARAY-Başkan
  Arş.Gör.Akif Ziya BAYRAK-Üye
  Arş.Gör.  Onur KAYRAN-Üye
  YATAY  GEÇİŞ KOMİSYONU(Lojistik) 
 
  Dr.Öğr.Üyesi Nurdan DEĞİRMENCİ-Başkan
  Arş.Gör.Kezban AYRAN CİHAN-Üye
  Arş.Gör.Meltem KORKMAZ-Üye
  İNTİBAK KOMİSYONU (Bankacılık)   Doç.Dr. Ali ACARAY / Başkan
  Arş.Gör.Akif Ziya BAYRAK-Üye
  Arş.Gör.Onur KAYRAN-Üye
  İNTİBAK KOMİSYONU (Lojistik)   Dr.Öğr.Üyesi Nurdan DEĞİRMENCİ-Başkan
  Arş.Gör.Kezban AYRAN CİHAN-Üye
  Arş.Gör.Meltem KORKMAZ-Üye
  KISMİ ZAMANLI İŞ BAŞVURUSU DEĞERLENDİRME
  KOMİSYONU 
  Dr.Öğr.Üyesi Önder DİLEK-Başkan
  Öğr.Gör.Abdulmuttalip PİLATİN-Üye
  Kenan UZUNHASANOĞLU-Y.O.Sekreteri-Üye
  YEMEK YARDIMI KOMİSYONU   Dr.Öğr.Üyesi Önder DİLEK-Başkan
  Öğr.Gör.Abdulmuttalip PİLATİN-Üye
  Kenan UZUNHASANOĞLU-Y.O.Sekreteri-Üye
  ENGELLİ ÖĞRENCİ AKADEMİK KOORDİNATÖRÜ   Arş.Gör.Kezban AYRAN CİHAN
  KÜTÜPHANE KOMİSYONU   Dr.Öğr.Üyesi İrfan SANCAK-Başkan
  Öğr.Gör. Özlem TOSUNER ÜNAL-Üye
  Arş.Gör.Meltem KORKMAZ-Üye
  ORTAK DERS KOORDİNATÖRLERİ (Tüm Bölümler)   Türk Dili / Arş.Gör.Onur KAYRAN
  A.İ.İ.Tarihi / Arş.Gör.Meltem KORKMAZ
  Yabancı Dil / Öğr.Gör.Neşe FIRAT KURTULUŞ
  BİRİM KALİTE KOMİSYONU BAŞKAN/ÜYE 
  BİLGİLERİ 
  Öğr.Gör./Müd.Yrd. Abdulmuttalip PİLATİN
  Başkan/Birim Temsilcisi
  Dr.Öğr.Üyesi  Nurdan DEĞİRMENCİ/Üye
  Doç.Dr. Ali ACARAY/ Üye
  Dr.Öğr.Üyesi İrfan SANCAK/Üye
  Arş.Gör. Onur KAYRAN/ Üye
  Arş.Gör.Meltem KORKMAZ/ Üye
  Yüksekokul Sekt. Kenan UZUNHASANOĞLU/Üye
  BİRİM AKREDİTE KOMİSYONU   Öğr.Gör./Müd.Yrd. Abdulmuttalip PİLATİN/Başkan
  Doç.Dr. İsmail Tamer TOKLU / Üye
  Dr.Öğr.Üyesi Arzu TUYGUN TOKLU/ Üye
  SINAV DEĞERLENDİRME KOMİSYONU ÜYESİ   Doç.Dr.Ali ACARAY, Bölüm Başkanı, Üye
  Dr.Öğr.Üyesi Nurdan DEĞİRMENCİ, Bölüm Başkanı, Üye
  Öğr.Gör.Abdulmuttalip PİLATİN, Birim Kalite Temsilcisi, Üye
  Arş.Gör. Onur KAYRAN, Üye,
  Arş.Gör. Meltem KORKMAZ, Üye