Komisyonlar

YÜKSEKOKUL KURULU
 
Dr.Öğr.Üyesi Önder DİLEK-Müdür-Başkan
Öğr.Gör.Abdulmuttalip PİLATİN- Müd.Yard.-Üye
Dr.Öğr.Üyesi Nurdan DEĞİRMENCİ- Üye
Dr.Öğr.Üyesi Ali ACARAY
Kenan UZUNHASANOĞLU-Yüksekokul Sekreteri (Raportör)
YÖNETİM KURULU
 
 
Dr.Öğr.Üyesi Önder DİLEK-Müdür-Başkan
Öğr.Gör.Abdulmuttalip PİLATİN- Müd.Yard.-Üye
Dr.Öğr.Üyesi Ali ACARAY-Seçilmiş Üye
Dr.Öğr.Üyesi Saadet Ela PELENK-Seçilmiş Üye
Dr.Öğr.Üyesi Sabiha OLTULULAR- Üye
Dr.Öğr.Üyesi Dilara AYLA-Seçilmiş Üye
Kenan UZUNHASANOĞLU-Yüksekokul Sekreteri (Raportör)
DİSİPLİN KURULU  
 
NOT:Yönetim kurulu üyeleri aynı zamanda disiplin kuruludur.
 
NOT: Soruşturmacı disiplin kurulu üyesilerinden biri ise oy kullanamaz. Rapörtör kullanabilir.
Dr.Öğr.Üyesi Önder DİLEK-Müdür-Başkan
Öğr.Gör.Abdulmuttalip PİLATİN- Müd.Yard.-Üye
Dr.Öğr.Üyesi Ali ACARAY-Seçilmiş Üye
Dr.Öğr.Üyesi Saadet Ela PELENK-Seçilmiş Üye
Dr.Öğr.Üyesi Sabiha OLTULULAR- Seçilmiş Üye
Dr.Öğr.Üyesi Dilara AYLA-Seçilmiş Üye
 (Raportör---—) Akademisyen olacak
BİRİM AKADEMİK TEŞVİK KOMİSYONU (Bankacılık )
 
Dr.Öğr.Üyesi Ali ACARAY / Bölüm Başkanı
Dr.Öğr.Üyesi İsmail Tamer TOKLU
Öğr.Gör.Abdulmuttalip PİLATİN
BİRİM AKADEMİK TEŞVİK KOMİSYONU (Lojistik)
 
Dr.Öğr.Üyesi Nurdan DEĞİRMENCİ / Bölüm Başkanı
Dr.Öğr.Üyesi Arzu Tuygun TOKLU
Öğr.Gör.Özlem TOSUNER ÜNAL
VAKIF AKADEMİK TEŞVİK KOMİSYONU
 
Dr.Öğr.Üyesi Nurdan DEĞİRMENCİ / Başkanı
Dr.Öğr.Üyesi Ali ACARAY / Üye
Dr.Öğr.Üyesi Arzu TUYGUN TOKLU / Üye
BİRİM İŞLETME VE DENETLEME KURULU
(Kantin /Yemekhane)
 
Kenan UZUNHASANOĞLU-Başkan
Nebahat AĞBAL, Üye
Çetin ALPER, Üye
YÜKSEKOKUL SEÇİM KURULU Dr.Öğr.Üyesi Ali ACARAY -Başkan
Dr.Öğr.Üyesi Arzu TUYGUN TOKLU-Üye
Öğr.Gör.Abdulmuttalip PİLATİN-Üye
PROGRAM SEÇİM KURULU(Bankacılık)
 
 
Dr.Öğr.Üyesi Ali ACARAY-Başkan
Öğr.Üyesi Çağnur ÇÖREKLİ-Üye
Arş.GörAkif Ziya BAYRAK-Üye
PROGRAM SEÇİM KURULU (Lojistik)
 
 
Dr.Öğr.Üyesi Nurdan DEĞİRMENCİ-Başkan
Öğr.Gör.Özlem TOSUNER ÜNAL -Üye
Arş.Gör.Kezban AYRAN CİHAN-Üye
STAJ KOMİSYONU (Bankacılık)
 
Dr.Öğr.Üyesi Ali ACARAY-Başkan
Dr.Öğr.Üyesi Dilara AYLA
Arş.Gör.Akif Ziya BAYRAK
 
STAJ KOMİSYONU (Lojistik)
 
Dr.Öğr.Üyesi Nurdan DEĞİRMENCİ-Başkan
Öğr.Gör.İrfan SANCAK-Üye
Öğr.Gör.Özlem TOSUNER ÜNAL
YATAY GEÇİŞ KOMİSYONU(Lojistik)
 
 
Dr.Öğr.Üyesi Nurdan DEĞİRMENCİ-Başkan
Dr.Öğr.Üyesi Sabiha OLTULULAR-Üye
Öğr.Gör.İrfan SANCAK-Üye
YATAY GEÇİŞ KOMİSYONU(Bankacılık)
 
Dr.Öğr.Üyesi Ali ACARAY-Başkan
Dr.Öğr.Üyesi İsmail Tamer TOKLU-Üye
Arş.Gör.  Onur KAYRAN-Üye
İNTİBAK KOMİSYONU (Bankacılık)
 
Dr.Öğr.Üyesi Ali ACARAY / Başkan
Dr.Öğr.Üyesi İsmail Tamer TOKLU-Üye
Arş.Gör.Onur KAYRAN-Üye
İNTİBAK KOMİSYONU (Lojistik)
 
Dr.Öğr.Üyesi Nurdan DEĞİRMENCİ-Başkan
Öğr.Gör.İrfan SANCAK-Üye
Öğr.GörÖzlem TOSUNER ÜNAL –Üye
KISMİ ZAMANLI İŞ BAŞVURUSU
DEĞERLENDİRME KOMİSYONU
Dr.Öğr.Üyesi Önder DİLEK-Başkan
Öğr.Gör.Abdulmuttalip PİLATİN-Üye
Kenan UZUNHASANOĞLU-Y.O.Sekreteri-Üye
YEMEK YARDIMI KOMİSYONU
 
Dr.Öğr.Üyesi Önder DİLEK-Başkan
Öğr.Gör.Abdulmuttalip PİLATİN-Üye
Kenan UZUNHASANOĞLU-Y.O.Sekreteri-Üye
ENGELLİ ÖĞRENCİ AKADEMİK KOORDİNATÖRÜ Arş.Gör.Kezban AYRAN CİHAN
KÜTÜPHANE KOMİSYONU
 
 Öğr.Gör.İrfan SANCAK-Başkan
Öğr.Gör. Özlem TOSUNER ÜNAL-Üye
Arş.Gör.Onur KAYRAN-Üye
ORTAK DERS KOORDİNATÖRLERİ
(Tüm Bölümler)
Türk Dili / Arş.Gör.Onur KAYRAN
A.İ.İ.Tarihi / Arş.Gör.Akif Ziya BAYRAK
YABANCI DİL KOORDİNATÖRÜ
(Tüm Bölümler)
Öğr.Gör.Neşe FIRAT KURTULUŞ
 
BİRİM KALİTE KOMİSYONU BAŞKAN/ÜYE BİLGİLERİ
 
Öğr.Gör./Müd.Yrd. Abdulmuttalip PİLATİN                Başkan/Birim Temsilcisi
Dr.Öğr.Üyesi  Nurdan DEĞİRMENCİ/Üye
Dr.Öğr.Üyesi Ali ACARAY/ Üye
Dr.Öğr.Üyesi  Saadet Ela PELENK/Üye
Dr.Öğr.Üyesi  İsmail Tamer TOKLU/Üye
Dr.Öğr.Üyesi  Sabiha OLTULULAR/Üye
Öğr.Gör. İrfan SANCAK/Üye
Yüksekokul Sekt. Kenan UZUNHASANOĞLU/Üye
Dr.Öğr.Üyesi  Dilara AYLA/ Üye
Dr.Öğr.Üyesi Arzu TUYGUN TOKLU/ Üye
Öğr.Gör. Çağnur ÇÖREKLİ/Üye
Öğr.Gör.Özlem TOSUNER ÜNAL / Üye
Arş.Gör. Kezban AYRAN CİHAN/Üye
Arş.Gör. Akif Ziya BAYRAK/ Üye
Arş.Gör. Onur KAYRAN/ Üye