Öğrenci Danışmanları

2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK DANIŞMAN LİSTESİ
Program Adı Sınıfı Danışman Adı Kurumsal e-posta adresi
Bankacılık ve Finans 1 Arş.Gör.Akif Ziya BAYRAK akifziya.bayrak@erdogan.edu.tr
Bankacılık ve Finans 2 Öğr.Gör.Çağnur ÇÖREKLİ cagnur.corekli@erdogan.edu.tr
Bankacılık ve Finans 3 Dr.Öğr.Üyesi Dilara AYLA dilara.ayla@erdogan.edu.tr
Bankacılık ve Finans 4 Arş.Gör.Onur KAYRAN onur.kayran@erdogan.edu.tr
Uluslararası Ticaret ve Lojistik 1 Arş.Gör.Kezban AYRAN CİHAN kezban.cihan@erdogan.edu.tr
Uluslararası Ticaret ve Lojistik 2 Arş.Gör.Meltem KORKMAZ meltem.korkmaz@erdogan.edu.tr
Uluslararası Ticaret ve Lojistik 3 Dr.Öğr.Üyesi Sabiha OLTULULAR sabiha.oltulular@erdogan.edu.tr
Uluslararası Ticaret ve Lojistik 4 Öğr.Gör.Özlem TOSUNER ÜNAL ozlem.tosuner@erdogan.edu.tr