Öğrenci Danışmanları

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
FINDIKLI UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU MÜDÜRÜLÜĞÜ
2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK DANIŞMAN LİSTESİ
Bölüm Adı Sınıflar Akademik Danışman Adı İrtibat numarası Elektronik Posta Adresi
Finans ve Bankacılık 1 Öğr.Gör. Çağnur ÇÖREKLİ 0464511 3002
Dh: 2413
cagnur.corekli@erdogan.edu.tr
Finans ve Bankacılık 2 Dr.Öğr.Üyesi Dilara AYLA 0464511 3002
Dh: 2442
dilara.ayla@erdogan.edu.tr
Finans ve Bankacılık 3 Arş.Gör. Onur KAYRAN 0464511 3002
Dh: 2401
onur.kayran@erdogan.edu.tr
Finans ve Bankacılık 4 Arş.Gör.Akif Ziya BAYRAK 0464511 3002
Dh: 2401
akifziya.bayrak@erdogan.edu.tr
Uluslararası Ticaret ve Lojistik 1 Arş.Gör.Meltem KORKMAZ 0464511 3002
Dh: 2425
meltem.korkmaz@erdogan.edu.tr
Uluslararası Ticaret ve Lojistik 2 Dr.Öğr.Üyesi Sabiha OLTULULAR 0464511 3002
Dh: 2424
sabiha.oltulular@erdogan.edu.tr
Uluslararası Ticaret ve Lojistik 3 Öğr.Gör.Özlem TOSUNER ÜNAL 0464511 3002
Dh: 2430
ozlem.tosuner@erdogan.edu.tr
Uluslararası Ticaret ve Lojistik 4 Arş.Gör.Kezban AYRAN CİHAN 0464511 3002
Dh: 2425
kezban.cihan@erdogan.edu.tr