Öğrenci Sayıları

 
2018-2019 Eğitim Yılı Öğrencilerin I. ve II. Öğretim Dağılımı
Bölüm Adı I. Öğretim II. Öğretim Toplam Genel Toplam
K. E. Top. K. E. Top. K. E.
Bankacılık ve Finans 198 100 298 - - - 198 100 298
Uluslararası Ticaret ve Lojistik 110 136 246 - - - 110 136 246
TOPLAM  308 236 544 - - - 308 236 544