Öğrenci Sayıları

2018-2019 Eğitim Yılı Öğrencilerin Dağılımı
Bölüm Adı Kız Erkek Toplam
Bankacılık ve Finans 198 100 298
Uluslararası Ticaret ve Lojistik 110 136 246
TOPLAM  308 236 544