Öğrenci Sayıları

2019-2020 Eğitim Yılı Öğrencilerin Dağılımı
Bölüm Adı Kız Erkek Toplam
Bankacılık ve Finans 178 105 283
Uluslararası Ticaret ve Lojistik 102 134 236
TOPLAM  280 239 519