Program Koordinatörleri

FINDIKLI UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU
KURUL-KOMİSYON-KOORDİNATÖR BİLGİLERİ
YÜKSEKOKUL KURULU
 
Dr.Öğr.Üyesi Önder DİLEK-Müdür-Başkan
Öğr.Gör.Abdulmuttalip PİLATİN- Müd.Yard.-Üye
Dr.Öğr.Üyesi Nurdan DEĞİRMENCİ- Üye
Dr.Öğr.Üyesi Ali ACARAY
Kenan UZUNHASANOĞLU-Yüksekokul Sekreteri (Raportör)
YÖNETİM KURULU
 
 
Dr.Öğr.Üyesi Önder DİLEK-Müdür-Başkan
Öğr.Gör.Abdulmuttalip PİLATİN- Müd.Yard.-Üye
Dr.Öğr.Üyesi Ali ACARAY-Seçilmiş Üye
Dr.Öğr.Üyesi Saadet Ela PELENK-Seçilmiş Üye
Dr.Öğr.Üyesi Sabiha OLTULULAR- Üye
Dr.Öğr.Üyesi Dilara AYLA-Seçilmiş Üye
Kenan UZUNHASANOĞLU-Yüksekokul Sekreteri (Raportör)
DİSİPLİN KURULU  
 
NOT:Yönetim kurulu üyeleri aynı zamanda disiplin kuruludur.
 
NOT: Soruşturmacı disiplin kurulu üyesilerinden biri ise oy kullanamaz. Rapörtör kullanabilir.
Dr.Öğr.Üyesi Önder DİLEK-Müdür-Başkan
Öğr.Gör.Abdulmuttalip PİLATİN- Müd.Yard.-Üye
Dr.Öğr.Üyesi Ali ACARAY-Seçilmiş Üye
Dr.Öğr.Üyesi Saadet Ela PELENK-Seçilmiş Üye
Dr.Öğr.Üyesi Sabiha OLTULULAR- Seçilmiş Üye
Dr.Öğr.Üyesi Dilara AYLA-Seçilmiş Üye
 (Raportör---—) Akademisyen olacak
BİRİM AKADEMİK TEŞVİK KOMİSYONU (Bankacılık )
 
Dr.Öğr.Üyesi Ali ACARAY / Bölüm Başkanı
Dr.Öğr.Üyesi İsmail Tamer TOKLU
Öğr.Gör.Abdulmuttalip PİLATİN
BİRİM AKADEMİK TEŞVİK KOMİSYONU (Lojistik)
 
Dr.Öğr.Üyesi Nurdan DEĞİRMENCİ / Bölüm Başkanı
Dr.Öğr.Üyesi Arzu Tuygun TOKLU
Öğr.Gör.Özlem TOSUNER ÜNAL
VAKIF AKADEMİK TEŞVİK KOMİSYONU
 
Dr.Öğr.Üyesi Nurdan DEĞİRMENCİ / Başkanı
Dr.Öğr.Üyesi Ali ACARAY / Üye
Dr.Öğr.Üyesi Arzu TUYGUN TOKLU / Üye
BİRİM İŞLETME VE DENETLEME KURULU
(Kantin /Yemekhane)
 
Kenan UZUNHASANOĞLU-Başkan
Nebahat AĞBAL, Üye
Çetin ALPER, Üye
YÜKSEKOKUL SEÇİM KURULU Dr.Öğr.Üyesi Ali ACARAY -Başkan
Dr.Öğr.Üyesi Arzu TUYGUN TOKLU-Üye
Öğr.Gör.Abdulmuttalip PİLATİN-Üye
PROGRAM SEÇİM KURULU(Bankacılık)
 
 
Dr.Öğr.Üyesi Ali ACARAY-Başkan
Öğr.Üyesi Çağnur ÇÖREKLİ-Üye
Arş.GörAkif Ziya BAYRAK-Üye
PROGRAM SEÇİM KURULU (Lojistik)
 
 
Dr.Öğr.Üyesi Nurdan DEĞİRMENCİ-Başkan
Öğr.Gör.Özlem TOSUNER ÜNAL -Üye
Arş.Gör.Kezban AYRAN CİHAN-Üye
ERASMUS BÖLÜM KOORDİNATÖRLÜĞÜ
(Tüm Bölümler)
Öğr.Gör.Çağnur ÇÖREKLİ
FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI KOORDİNATÖRLÜĞÜ
(Tüm Bölümler)
Dr.Öğr.Üyesi Dilara AYLA
 
MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI KOORDİNATÖRLÜĞÜ (Tüm Bölümler) Dr.Öğr.Üyesi Saadet Ela PELENK
 
STAJ KOMİSYONU (Bankacılık)
 
Dr.Öğr.Üyesi Ali ACARAY-Başkan
Dr.Öğr.Üyesi Dilara AYLA
Arş.Gör.Akif Ziya BAYRAK
 
STAJ KOMİSYONU (Lojistik)
 
Dr.Öğr.Üyesi Nurdan DEĞİRMENCİ-Başkan
Öğr.Gör.İrfan SANCAK-Üye
Öğr.Gör.Özlem TOSUNER ÜNAL
YATAY GEÇİŞ KOMİSYONU(Lojistik)
 
 
Dr.Öğr.Üyesi Nurdan DEĞİRMENCİ-Başkan
Dr.Öğr.Üyesi Sabiha OLTULULAR-Üye
Öğr.Gör.İrfan SANCAK-Üye
YATAY GEÇİŞ KOMİSYONU(Bankacılık)
 
Dr.Öğr.Üyesi Ali ACARAY-Başkan
Dr.Öğr.Üyesi İsmail Tamer TOKLU-Üye
Arş.Gör.  Onur KAYRAN-Üye
İNTİBAK KOMİSYONU (Bankacılık)
 
Dr.Öğr.Üyesi Ali ACARAY / Başkan
Dr.Öğr.Üyesi İsmail Tamer TOKLU-Üye
Arş.Gör.Onur KAYRAN-Üye
İNTİBAK KOMİSYONU (Lojistik)
 
Dr.Öğr.Üyesi Nurdan DEĞİRMENCİ-Başkan
Öğr.Gör.İrfan SANCAK-Üye
Öğr.GörÖzlem TOSUNER ÜNAL –Üye
KISMİ ZAMANLI İŞ BAŞVURUSU
DEĞERLENDİRME KOMİSYONU
Dr.Öğr.Üyesi Önder DİLEK-Başkan
Öğr.Gör.Abdulmuttalip PİLATİN-Üye
Kenan UZUNHASANOĞLU-Y.O.Sekreteri-Üye
YEMEK YARDIMI KOMİSYONU
 
Dr.Öğr.Üyesi Önder DİLEK-Başkan
Öğr.Gör.Abdulmuttalip PİLATİN-Üye
Kenan UZUNHASANOĞLU-Y.O.Sekreteri-Üye
ENGELLİ ÖĞRENCİ AKADEMİK KOORDİNATÖRÜ Arş.Gör.Kezban AYRAN CİHAN
KÜTÜPHANE KOMİSYONU
 
 Öğr.Gör.İrfan SANCAK-Başkan
Öğr.Gör. Özlem TOSUNER ÜNAL-Üye
Arş.Gör.Onur KAYRAN-Üye
ORTAK DERS KOORDİNATÖRLERİ
(Tüm Bölümler)
Türk Dili / Arş.Gör.Onur KAYRAN
A.İ.İ.Tarihi / Arş.Gör.Akif Ziya BAYRAK
YABANCI DİL KOORDİNATÖRÜ
(Tüm Bölümler)
Öğr.Gör.Neşe FIRAT KURTULUŞ
 
BİRİM KALİTE KOMİSYONU BAŞKAN/ÜYE BİLGİLERİ
 
Öğr.Gör./Müd.Yrd. Abdulmuttalip PİLATİN                Başkan/Birim Temsilcisi
Dr.Öğr.Üyesi  Nurdan DEĞİRMENCİ/Üye
Dr.Öğr.Üyesi Ali ACARAY/ Üye
Dr.Öğr.Üyesi  Saadet Ela PELENK/Üye
Dr.Öğr.Üyesi  İsmail Tamer TOKLU/Üye
Dr.Öğr.Üyesi  Sabiha OLTULULAR/Üye
Öğr.Gör. İrfan SANCAK/Üye
Yüksekokul Sekt. Kenan UZUNHASANOĞLU/Üye
Dr.Öğr.Üyesi  Dilara AYLA/ Üye
Dr.Öğr.Üyesi Arzu TUYGUN TOKLU/ Üye
Öğr.Gör. Çağnur ÇÖREKLİ/Üye
Öğr.Gör.Özlem TOSUNER ÜNAL / Üye
Arş.Gör. Kezban AYRAN CİHAN/Üye
Arş.Gör. Akif Ziya BAYRAK/ Üye
Arş.Gör. Onur KAYRAN/ Üye