Tarihçe

Fındıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu eğitim faaliyetlerine Fındıklı Meslek Yüksekokulu olarak 1996 yılında başlamıştır. 23/06/2012 tarih ve 28332 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, 24.05.2012 tarih ve 2012/3243 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Fındıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu kurulmuştur. Yüksekokul bünyesinde Bankacılık ve Finans, Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Gümrük İşletme, Sigortacılık ve Risk Yönetimi, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Yönetim Bilişim Sistemleri ve Muhasebe Bölümleri açılmıştır. 4 yıllık Eğitim-Öğretim faaliyetlerine Bankacılık ve Finans Bölümünde 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılından itibaren 80 öğrenci ile başlamıştır. Akademik kadrosu oluşturulan Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü ise 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılında alınan 80 öğrenci ile eğitim faaliyetlerine başlamıştır.
2018 yılında Yükseköğretim Genel Kurulu kararı uyarınca meslek yüksekokulunun kapatılmasının ardından eğitim hayatına Fındıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu olarak devam etmektedir. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 30.10.2018 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında 2547 Sayılı Kanun'un 2880 Sayılı Kanun'la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca Yüksekokulumuz bünyesinde bulunan Sigortacılık ve Risk Yönetimi, Muhasebe ve Yönetim Bilişim Sistemleri bölümleri kapatılmıştır. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 11.03.2020 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı uyarınca Bankacılık ve Finans Bölümümüzün adı Finans ve Bankacılık olarak değişmiş olup, Yüksekokulumuzda Finans ve Bankacılık ile Uluslararası Ticaret ve Lojistik bölümlerinde aktif olarak eğitim-öğretim faaliyetleri devam etmektedir. 

Bölümlerimiz;

  • Finans ve Bankacılık (Aktif),
  • Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Aktif),
Gümrük İşletme,
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık