Tarihçe

Yüksekokulumuz; 23/06/2012 tarih ve 28332 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, 24.05.2012 tarih ve 2012/3243 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 28.03.1983 tarihli ve 2809 Sayılı Kanunun ek 30’uncu maddesi uyarınca Üniversitemize bağlı olarak kurulmuştur.
Üniversitemize bağlı olarak kurulan Fındıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde Bankacılık ve Finans, Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Gümrük İşletme, Sigortacılık ve Risk Yönetimi, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Yönetim Bilişim Sistemleri ve Muhasebe Bölümleri açılmıştır.
4 yıllık Eğitim-Öğretim faaliyetlerine Bankacılık ve Finans Bölümünde kadrolu 3 Öğretim Üyesi ile 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılından itibaren 80 öğrenci ile başlamıştır. Akademik kadrosu oluşturulan Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılında alınan 80 öğrenci ile eğitim faaliyetlerine başlamıştır.
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 30.10.2018 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında 2547 Sayılı Kanun'un 2880 Sayılı Kanun'la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca Yüksekokulumuz bünyesinde bulunan Sigortacılık ve Risk Yönetimi, Muhasebe ve Yönetim Bilişim Sistemleri bölümleri kapatılmıştır.
Yüksekokulumuzda açık bulunan tüm bölümlerimizde eğitim-öğretim faaliyetlerinin aktif olarak hayata geçirilmesi öncelikli amacımızdır.   Bu amaçla; açılmış bulunan diğer bölümlere de öğrenci alınabilmesi için kadrolu öğretim üyesi atanması çalışmaları sürmektedir.