Akademik Personel

FİNANS VE BANKACILIK

Doç. Dr. ALİ ACARAY
Dr. Öğr. Üyesi YASEMİN ARIMAN
Dr. Öğr. Üyesi ABDULMUTTALİP PİLATİN
Doç. Dr. ÖNDER DİLEK
Doç. Dr. İSMAİL TAMER TOKLU
Doç. Dr. DİLARA AYLA
Dr. Öğr. Üyesi SAADET ELA PELENK
Arş. Gör. Dr. AKİF ZİYA BAYRAK
Arş. Gör. ONUR KAYRAN

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK

Doç. Dr. NURDAN DEĞİRMENCİ
Dr. Öğr. Üyesi İRFAN SANCAK
Dr. Öğr. Üyesi KEZBAN AYRAN CİHAN
Dr. Öğr. Üyesi ARZU TUYGUN TOKLU
Dr. Öğr. Üyesi SABİHA OLTULULAR
Öğr. Gör. ÖZLEM TOSUNER ÜNAL
Arş. Gör. MELTEM KORKMAZ

KURUM / BİRİM DIŞINDAN GELEN AKADEMİK PERSONEL

Dr. Öğr. Üyesi ÇAĞNUR ÇÖREKLİ