Akademik Personel

FİNANS VE BANKACILIK

Dr. Öğr. Üyesi ÖNDER DİLEK
Doç. Dr. ALİ ACARAY
Doç. Dr. İSMAİL TAMER TOKLU
Doç. Dr. DİLARA AYLA
Dr. Öğr. Üyesi SAADET ELA PELENK
Dr. Öğr. Üyesi ABDULMUTTALİP PİLATİN
Öğr. Gör. ÇAĞNUR ÇÖREKLİ
Arş. Gör. AKİF ZİYA BAYRAK
Arş. Gör. ONUR KAYRAN

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK

Doç. Dr. NURDAN DEĞİRMENCİ
Dr. Öğr. Üyesi ARZU TUYGUN TOKLU
Dr. Öğr. Üyesi SABİHA OLTULULAR
Dr. Öğr. Üyesi İRFAN SANCAK
Öğr. Gör. ÖZLEM TOSUNER ÜNAL
Arş. Gör. KEZBAN AYRAN CİHAN
Arş. Gör. MELTEM KORKMAZ

GÖREVLENDİRME İLE GELEN AKADEMİK PERSONEL