2022-2023 Bahar Dönemi Uzaktan Eğitim Süreci Hakkında

20 Şubat 2023 Pazartesi

FINDIKLI UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU
2022-2023 BAHAR DÖNEMİ UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİ
Üniversitemiz senatosunca uzaktan eğitim sürecine dair alınan kararlar çerçevesinde Fındıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Yönetim Kurulunda 2022-2023 Bahar Dönemi Uzaktan Eğitim Süreci aşağıdaki gibi planlanmıştır.
 1. 2022-2023 Bahar Dönemi dersleri 20 Şubat Pazartesi günü başlayacaktır.
 2. Dersler, ders programındaki gün ve saate çevrimiçi (eş zamanlı) olarak yapılmalıdır. Bütün programlarda var olan ortak zorunlu derslerin (Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil) çevrimdışı (eş zamanlı olmayan) olarak yapılacaktır.
 3. Derslerin işlenmesinde Google Meet veya Microsoft Teams kullanılabilecektir.
 4. Her ders için ayrı bir classroom oluşturulmalı ve oluşturulan classroom kodları dersi veren öğretim üyesi tarafından REBIS-OBS modülündeki ilgili sekmeye girilmelidir (Tüm bu işlemler 20.02.2023 tarihine kadar tamamlanmalıdır).
 5. Ders izlenceleri mutlaka classroom üzerinden paylaşılmalı ve derslerin işlenişine dair 2. Ara sınav, ödev vb tüm bilgilendirmeler yapılmalıdır.
 6. Ders için ilgili kaynaklar ve materyaller güncel bir şekilde haftalık olarak kullanılan ders platformuna (Google Classroom ya da Microsoft Teams) eklenmelidir.
 7. 40 dakika boyunca devam eden canlı dersler bir ders saati olarak kabul edilir. Dersler her bölüm için ayrı ayrı işlenmelidir.
 8. Dersler 40 + 40 + 40 dakika veya 60 + 60 dakika olarak yapılabilir. Ancak tek oturumda 60 dakikadan fazla ders yapılmamalıdır. Ders araları bir sonraki dersin aksamayacağı şekilde (ders programına göre) verilmelidir.
 9. Uzaktan eğitim süreci, “Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Uzaktan Eğitim-Öğretim Programları Uygulama Esasları” çerçevesinde yürütülecektir. 
 10. Daha verimli bir danışmanlık sağlanabilmesi adına her danışman hocamızın ayrı bir classroom oluşturması ve danışmanlığını yaptığı öğrencilere bunu duyurması gerekmektedir.
 11. Sınavlarla ilgili bilgilendirmeler YÖK ve üniversitemiz senatosunca alınan kararlar doğrultusunda ilerleyen süreçte duyurulacaktır.
 12. Derslere yönelik her türlü denetimler bölüm başkanlıkları tarafından yapılacaktır.
 13. Tüm akademisyen ve öğrencilerimizin daha fazla imkân ve daha yüksek depolama alanı sağlayan Microsoft Teams kullanmayı öğrenmeleri (hesap oluşturmaları) tavsiye edilmektedir. Bu noktada gerekli eğitim görselleri üniversitemiz web sayfasında uzaktan eğitim sekmesin altında yer almaktadır.
 14. Süreç dinamik bir süreçtir. Önümüzdeki günlerde yeni kararlar alındığında sizlerle paylaşılacaktır.