Staj Formu Staj Dosyası Hakkında

25 Mayıs 2023 Perşembe

Staj Formu indirmek için lütfen tıklayınız.
Staj Dosyası (20 GÜN) İndirmek için lütfen tıklayınız.
Staj Dosyası (40 gün) indirmek için lütfen tıklayınız.
Staj formunu çıktı alarak formda yazılı açıklamalar doğrultusunda işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz.
Okulumuzun belirlediği formda belirtilen tarihlerden farklı bir tarihte staj yapması gereken öğrencilerimizin gerekçelerini yazarak ekine de gerekçelerini destekleyen belge ekleyerek mail atarak boş form talep etmeleri gerekmektedir. Talepleri bölüm başkanlıklarınca uygun görülen öğrencilerimize uygun form mail atılacaktır.
Form açıklamalarda belirtildiği gibi düzenlendikten sonra taratılarak okulumuz elektronik posta adresine (
fubyo@erdogan.edu.tr) mail atılması gerekmektedir.
Mail atılan formların bölüm başkanlığı onayı için işlemler tarafımızdan yapılarak, bölüm başkanlığı onaylananların SGK girişi yapılarak ilgililere mail atılacaktır.
Staj formunu müdür yardımcısı ve bölüm başkanı imzalı talep edenler formlarını düzenleyip mail atıp talepte bulunurlarsa imzalar tamamlanarak kendilerine mail atılabilecektir.
Bölüm başkanlığı onayı verilmeyen öğrencilerimize mail ile durum bildirimi yapılacaktır.
Staj formu onaylanan ve SGK girişi yapılarak mail atılan öğrencilerimiz staj dosyasını çıktı alarak staj sürecine başlayabilir.
SGK Giriş belgesi staja başlandığında işyeri yetkilisine ve/veya staj sorumlusuna verilmeli, bir nüshası da staj dosyasına konmalıdır.
Staj başladığı gün veya üç gün içerisinde staj dosyası içinde bulunan EK1 (staj başlangıç belgesi) düzenlenerek taratılıp okulumuza mail atılması gerekmektedir.
Staj bittiği gün veya üç gün içerisinde staj dosyası içinde bulunan EK2 (staj tamamlama belgesi) düzenlenerek taratılıp okulumuza mail atılması gerekmektedir.
Staj tamamlama belgesi mail atılan öğrenciye SGK çıkış işlemi yapılarak şahsına belgesi mail atılacaktır. SGK Çıkış belgesinin bir nüshası yine staj dosyasına konmalıdır.
Staj bitiminde dosya kontrol edilerek staj formunun aslı dosyaya konarak staj bitimini takiben üç (3) gün içerisinde kapalı bir zarf içinde elden veya kargo ile ya da iadeli taahhütlü posta ile ilgili bölüm başkanlığına/müdürlüğümüze ulaştırılması gerekmektedir.