Finans ve Bankacılık Bölümü Hakkında

Bölüm Başkanı:  Doç.Dr. Ali ACARAY
Finans ve Bankacılık Bölümünde, öncelikle bankacılık kesimi olmak üzere bütün finans sektörünün ihtiyacı olan nitelikli, uzman ve üst düzey yönetici potansiyelinin yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Küreselleşmenin yoğun yaşandığı alanların başında gelen finans piyasaları, son yıllarda büyük bir değişim geçirmiştir. Bu değişim; finansal piyasa, finansal kurum ve finansal araçlar açısından yaşanan büyük çeşitlilik ve finans piyasalarının hızla küreselleşmesinin yarattığı küresel rekabettir. Bu nedenle, finans sektöründe, yaşanan çeşitliliğin ve uluslararası rekabetin getirdiği fırsatları iyi değerlendirebilecek yüksek standartlarla donatılmış elemanlara ihtiyaç bulunmaktadır. Ayrıca tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de finansal hizmetler sektörünün rolü ve önemi daha da artmaktadır. Önceki yıllarda artan eleman ihtiyacını gerektiğinde branş dışı alanlardan sağlayan banka, sigorta ve aracı kurum vb. gibi finansal kurumların finansta uzmanlaşmış elemanlara ihtiyacı artmıştır. Bu açıdan finans sektöründe belli alanlarda çalışacak elemanlar için yeterlilik şartları aranmaktadır.

Bu bölümün temel amacı, para ve sermaye piyasalarında çalışan ulusal ve uluslararası finans kuruluşlarının ihtiyaç  duyduğu donanıma sahip, analitik düşünebilen, sorgulayan ve araştırıcı  nitelikleri olan insan gücünü yetiştirmektir.
İngilizce hazırlık bulunmayan Bölümde, ilk iki yılda eğitim programına konulan Genel İngilizce dersleri ile yeterli düzeyde yabancı dil bilgisi kazandırıldıktan sonra, 3. ve 4. yıllara konulan Mesleki İngilizce dersler ile de Bankacılık ve Finans alanında Uluslararası literatüre hakim olmaları sağlanarak, gerek mesleğe girişlerinde, gerekse meslekte ilerleme ve uzmanlaşmalarında gerekli yabancı dil alt yapısı kazandırılmaktadır.
Bu bölüme EA puan türü ile öğrenci alınmaktadır.

Akademik Personel hakkında bilgi için tıklayınız;