Öğrenci Danışmanları

2022-2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK DANIŞMAN LİSTESİ
 
Bölüm Adı Sınıfı Danışman Adı Kurumsal e-posta adresi
Finans ve Bankacılık 1 Öğr.Gör. Kemal KÜÇÜKERGÜLER kemal.kucukerguler@erdogan.edu.tr
Finans ve Bankacılık 2 Arş.Gör.Onur KAYRAN onur.kayran@erdogan.edu.tr
Finans ve Bankacılık 3 Arş.Gör.Akif Ziya BAYRAK akifziya.bayrak@erdogan.edu.tr
Finans ve Bankacılık 4 Öğr.Gör.Çağnur ÇÖREKLİ çağnur.çörekli@erdogan.edu.tr
Uluslararası Ticaret ve Lojistik 1 Dr.Öğr.Üyes, İrdan SANCAK irfan.sancak@erdogan.edu.tr
Uluslararası Ticaret ve Lojistik 2 Öğr.Gör.Özlem TOSUNER özlem.tosuner@erdogan.edu.tr
Uluslararası Ticaret ve Lojistik 3 Dr.Öğr.Üyesi Kezban AYRAN CİHAN kezban.cihan@erdogan.edu.tr
Uluslararası Ticaret ve Lojistik 4 Arş.Gör. Meltem KORKMAZ meltem.korkmaz@erdogan.edu.tr