Öğrenci Sayıları

2023-2024 Eğitim Yılı Öğrencilerin Dağılımı
Bölüm Adı Kız Erkek Toplam
 Finans ve Bankacılık 164 110 274
 Uluslararası Ticaret ve Lojistik 80 118 198
TOPLAM  244 228 472