Tarihçe

Fındıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, 23/06/2012 tarih ve 28332 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, 24.05.2012 tarih ve 2012/3243 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kurulmuştur. Eğitim öğretim faaliyetlerine üniversitemize bağlı olarak faaliyet gösteren Fındıklı Meslek Yüksekokulu eğitim binasında 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılında başlamıştır.
Fındıklı Meslek Yüksekokulu, 01.07.1996 tarihinde Yükseköğretim Genel Kurulunun 66 Sayılı Genel Kurul Kararı ile 2547 Sayılı Kanun’un 2880 sayılı kanunla değişik 7/D.2 maddesi uyarınca Karadeniz Teknik Üniversitesine bağlı olarak kurulmuş ve 1998-1999 Eğitim-Öğretim yılında eğitime başlayarak 1999-2000 yılında ilk mezunlarını vermiştir.
01.03.2006 tarih ve 5467 Sayılı Kanun ile kurulan Rize Üniversitesine, 11.04.2012 tarih ve 28261 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi olarak adı değişen üniversitemize bağlı olarak eğitim hizmetlerini sürdürmüştür.
Fındıklı Meslek Yüksekokulunda birinci eğitimde; muhasebe, işletme, turizm ve otel işletmeciliği, pazarlama, büro yönetimi ve sekreterlik ile ikinci öğretimde; muhasebe ve işletme programlarında eğitim öğretim verilmiştir.
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca 2547 Sayılı Kanun’un 2882 Sayılı Kanun’la değişik 7/D-2 ile 7/h maddeleri uyarınca 27.05.2014 tarihinde alınan karar gereği Fındıklı Meslek Yüksekokulu kapatılmıştır.
Fındıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde Bankacılık ve Finans, Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Gümrük İşletme, Sigortacılık ve Risk Yönetimi, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Yönetim Bilişim Sistemleri ve Muhasebe Bölümleri açılmıştır. 4 yıllık Eğitim-Öğretim faaliyetlerine Bankacılık ve Finans Bölümünde 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılında 80 öğrenci ile Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünde ise 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılında 80 öğrenci ile eğitim faaliyetlerine başlamıştır.
Yükseköğretim Genel Kurulu kararı uyarınca meslek yüksekokulunun kapatılmasının ardından eğitim hayatına Fındıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu olarak devam etmektedir. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 30.10.2018 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında 2547 Sayılı Kanun'un 2880 Sayılı Kanun'la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca Yüksekokulumuz bünyesinde bulunan Sigortacılık ve Risk Yönetimi, Muhasebe ve Yönetim Bilişim Sistemleri bölümleri kapatılmıştır. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 11.03.2020 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı uyarınca Bankacılık ve Finans Bölümümüzün adı Finans ve Bankacılık olarak değişmiş olup, Yüksekokulumuzda Finans ve Bankacılık ile Uluslararası Ticaret ve Lojistik bölümlerinde aktif olarak eğitim-öğretim faaliyetleri devam etmektedir.  


Bölümlerimiz; 

  • Finans ve Bankacılık (Aktif),
  • Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Aktif),
Gümrük İşletme,
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık