Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü Hakkında

Bölüm Başkanı:  Doç.Dr. Nurdan DEĞİRMENCİ
 
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü; farklı ülkelerde yerleşmiş şirketlerin veya çok uluslu şirketlerin yaptıkları ithalat ve ihracata ilişkin ekonomik temeller, işlemler ve uygulamalar, dış ticarette kullanılan belgeler, dış ticaretin finansmanı gibi alanlardan meydana gelmektedir.
Ayrıca, lojistik sadece bir taşımacılık faaliyeti değildir. Lojistik; mal, hizmet ve bilgi gibi hususların teslim alınması, depolanması, müşterinin gereksinim duyduğu noktaya kadar taşınması gibi etkinliklerin ekonomik bir plân dâhilinde koordine edilmesi bilimidir.
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’nun dört yıllık bir yüksek öğretim kuruluşu olması ve Bölüm derslerinin ekonomi, finans, işletmecilik alanlarında öğretim yapan diğer dört yıllık Yüksekokul ve Fakültelerle örtüşmesi nedeni ile Bölümümüz bu öğretim kurumlarına eşdeğerdir.
İngilizce hazırlık bulunmayan Bölümde, ilk iki yılda eğitim programına konulan Genel ve Mesleki İngilizce Dersleri ile yeterli düzeyde yabancı dil bilgisi kazandırıldıktan sonra, 3. ve 4. yıllara konulan İngilizce dersler ile  Dış Ticaret ve Lojistik alanında Uluslararası Literatüre hakim olmaları sağlanarak, gerek mesleğe girişlerinde, gerekse meslekte ilerleme ve uzmanlaşmalarında gerekli yabancı dil alt yapısı kazandırılmaktadır.
Uluslararası ticaret eski bir ekonomik faaliyet olmakla birlikte küreselleşen ekonomik ilişkilere bağlı olarak giderek karmaşıklaşmakta ve uzmanlık gerektirmektedir. Dış ticaretin finansmanını sağlamak için uluslararası finansal piyasalarda çok sayıda finansal ürünler ortaya çıkmıştır. Bu nedenle firmaların, modern dış ticaret işlemlerini, finansman usullerini bilen uzmanlara gereksinimleri vardır. Diğer taraftan günümüz ekonomik ilişkilerinde ve dış ticarette lojistik uygulamaları da büyük önem kazanmıştır. Firmaların maliyetleri içinde lojistik masrafları büyük oranlara ulaşmıştır. Bu alanın uzmanlık gerektirmesinden dolayı firmalar giderek bu faaliyetlerini lojistik firmalarına devretmektedirler. Bu nedenlerle, uluslararası ticaret ve lojistik bugünün ve geleceğin meslekleri arasında görülmektedir.
Günümüzde uluslararası ticaret ancak modern lojistik faaliyetleri çerçevesinde yürütülebilmektedir. Dolayısı ile uluslararası ticaret uygulamaları alanında uzmanlaşmış kişilerin mutlaka lojistik bilgilerine de sahip olmaları gerekmektedir. Bölümümüzde uluslararası ticaret ve lojistiğin bir arada yer alması öğrencilere büyük katkı sağlayacaktır.
Bölüm mezunları için, gerekli sınavları kazandıklarında çok çeşitli iş imkânları vardır:
Mezunlar gerekli sınavları (ALES ve YDS) başardıktan sonra üniversitelerin ilgili bölümlerinde akademik kariyer yapma imkânına,
Ticaret ve sanayi odaları, ihracatçı birlikleri, dış ticaret sermaye şirketleri, yabancı ortaklı üretim ve yatırım şirketleri, ulusal ve uluslararası perakende sektörü, uluslararası perakende sektörü, taşıma ve lojistik firmaları, turizm firmaları gibi firmalarda çalışma imkânına,
Kalkınma Bakanlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, İhracatı Geliştirme Merkezi, Hazine Müsteşarlığı, Sermaye Piyasası Kurulu ve tüm özel ve kamu bankalarında çalışma imkânına,
İşletmelerin muhasebe, haberleşme, gümrük işleri gibi bölümlerinde çalışma imkânı.
Türkiye’nin ve diğer ülkelerin dış temsilcilikleri, konsolosluklar ve Elçilikler ve Avrupa Birliği Projeleri’nde görev alma.
Ulusal ve Uluslararası Banka ve Sigorta şirketlerinde, Borsa ve Aracı Kurumlarda, Danışmanlık firmalarında Uzman  yardımcısı ve uzman olarak çalışma imkânına sahip olacaklardır.
Bu bölüme EA puan türü ile öğrenci alınmaktadır.
Akademik Personel hakkında bilgi için tıklayınız;